Sunday, December 02, 2007

 

Handleiding inschrijving DOKEOS

Ecco un messaggio da parte del mio collega Antonio:

Cari colleghi,

Qui allegato un piccolo manuale da mandare ai corsisti per registrarsi nelle classi dokeos. Ho fatto una classe "benvenuti" per tutti e una del primo e una del terzo anno (le mie classi). Per benvenuti si può iscrivere chiunque, e per le altre chiunque segue lo stesso livello.
Inoltrate il "manuale" ai vostri corsisti??

a presto

Antonio

U gaat naar de volgende site : http://modernetalendokeos.limburg.be/
Klik op registratie en vul het formulier in.
Dan komt er een registratiebewijs met de melding dat u een e-mail toegestuurd krijgt enz…
Klik hier onderaan op “volgende”
In het volgende scherm kunt u zich inschrijven in een cursus; u geeft in het zoekvenstertje “Italiaans” in en krijgt dan alleen de cursussen Italiaans. Klik op het potloodje naast de gewenste cursus en er komt een scherm waarin gezegd wordt dat u ingeschreven bent. Helemaal bovenaan links ziet u uw naam met daarachter : mijn cursussen/mijn profiel/mijn agenda. Klik hier op “mijn cursussen” en dan ziet u de cursus waarvoor u ingeschreven bent; klik daarop om te openen.

Om voor een volgende cursus in te schrijven, klikt u op “cursusbeheer”, dan op “inschrijven voor een cursus” om weer via de zoekfunctie de beschikbare cursussen oproepen. Verder verloopt alles zoals reeds uitgelegd.

Opmerking :

De opbouw van de cursus zelf is zeer gebruiksvriendelijk en behoeft dus (hopelijk) geen uitleg vooraf.
Eén opmerking echter in de rubriek “documenten” : u doet er best aan op het disketje te klikkei.p.v. op de naam van het document. Op deze manier opent het document zich in een apart venster. Daarna kan je dat gewoon afsluiten (of openlaten), zonder dat uw cursus afgesloten wordt.

N.B. : Als u na uw sessie niet uitlogt, hoeft u de volgende keer dat u op dezelfde computer naar DOKEOS gaat, niet opnieuw in te loggen.
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?